Poveştile Cangurului este un proiect educațional care se adresează elevilor din clasa pregătitoare şi clasele I-XII  și care își propune să dezvolte interesul acestora pentru lectură şi, în acelaşi timp, să le testeze viteza de citire şi de înţelegere a unui text literar. Proiectul cuprinde două etape:• faza de masă pentru toate clasele;• proba de baraj pentru clasele V-XII, în cadrul căreia sunt desemnaţi câştigătorii la nivel naţional.La faza de masă, toţi participanţii primesc cartea cu teste şi foaia de răspuns numai  în ziua în care are loc testarea.La o săptămână după concurs, va fi afişată, pe site, în pagina…
Cangurașul Explorator se adresează elevilor din clasa pregătitoare și clasele I-IV. Jocul-concurs urmărește să dezvolte interesul copiilor pentru observarea și cunoașterea mediului natural, cultural și social în care trăiesc.Proiectul educațional Cangurașul Explorator are o singură etapă.Participanţii primesc cartea cu teste şi foaia de răspuns numai  în ziua în care are loc testarea.La o săptămână după concurs, va fi afişată, pe site, în pagina dedicată proiectului, grila cu răspunsurile corecte.Punctajele obţinute de elevi vor fi afişate pe site, la secțiunea Rezultate concursuri, în aproximativ trei săptămâni de la data desfăşurării proiectului. În anul școlar 2017 - 2018, Canguraşul Explorator va avea…
Cangurul Lingvist, secţiunile Franceză şi Engleză, se adresează elevilor din clasele III-XII, care doresc să-şi testeze cunoștințele de limbă, cultură și civilizație.Proiectul cuprinde două etape:•    faza de masă•    proba de baraj, în cadrul căreia sunt desemnaţi câştigătorii la nivel naţional,  se va organiza conform regulamentului.La faza de masă, toţi participanţii primesc cartea cu teste şi foaia de răspuns numai  în ziua în care are loc testarea.La o săptămână după concurs, va fi afişată, pe site, în pagina dedicată proiectului, grila cu răspunsurile corecte.Punctajele obţinute de elevi vor fi afişate pe site, la secțiunea Rezultate concursuri, în aproximativ trei săptămâni de…
Proiectul educaţional de Matematică Aplicată Cangurul se adresează elevilor din clasa pregătitoare și clasele I-XII și urmărește să verifice şi să dezvolte cunoştinţele, intuiţia, creativitatea, gândirea aplicativă, capacitatea de a selecta şi de a lua decizii.  Proiectul se desfășoară pe parcursul a două etape:• faza de masă• proba de baraj, doar pentru clasele IV-XII, în cadrul căreia vor fi desemnaţi câştigătorii la nivel naţional.La faza de masă, toţi participanţii primesc cartea cu teste şi foaia de răspuns numaiîn ziua în care are loc testarea.La o săptămână după concurs, va fi afişată, pe site, în pagina dedicată proiectului, grila cu răspunsurile…